Úloha č.7: Ťava

Pomocou nástrojov v programe Skicár nakreslite Ťavu podľa nižšie uvedeného postupu:

tava1 tava2 tava3 tava4 tava5 tava6 tava7 tava8