Úloha č.5: Akropola

125

Ako prvé urobíme hrubú spodnú čiaru a z nej vedieme ďalšie 4 čiary rôznej hrúbky.

akropola1

125stvorcek

Pridáme ďalšie čiary a uzavrieme ich obdĺžnikom.

akropola2

125vypln

Vyfarbíme stĺp odtieňmi sivej farby a 5-krát ho prekopírujeme. Na vrch stĺpov nakreslíme hrubú čiaru.

akropola3

125stvorcek

Pomocou čiar urobíme schody pod stĺpmi a klenbu nad stĺpmi. Použijeme obdĺžnik.

akropola4

kosovypln

S využitím nástroja polygónu urobíme vrchnú časť klenby a zvyšok vyfarbíme. Ceruzkou dokreslíme hieroglyfy.

akropolafinal