Teoretická časť

Počítačová grafika (teoretický úvod)

Podľa spôsobu vzniku a záznamu grafickej informácie , t.j. ako sa nám obrázok uchováva v počítači, mobile a pod. poznáme rastrovú  a  vektorovú grafiku  a rozdeľujeme grafické editory (to sú programy, ktoré z grafikou pracujú) narastrové (bitmapové) a vektorové  (objektové).

Zobraziť stránku »