Úloha č.2: Vigvam

125

Nakreslíme základné čiary vigvamu

vigvam1

krivka

Krivkami dokreslíme spodnú časť vigvamu a riadky, kde bude vzor

vigvam2

elipsa

Pomocou vyplnenej elipsy nakreslíme vhod do vigvamu

vigvam3

 

guma

Vygumujeme spodnú časť elipsy

125

Dokreslíme vzor vigvamu

vypln

nakoniec vigvam vyfarbíme

vigvamfinal