Úloha č.1- Mesto

Najskôr si pomocou nástroja Vyplnený obdĺžnik nakreslíme obrysy budov. 

mesto1

  • Prvé kreslíme budovy, ktoré sú vzadu, tie úplne vpredu až nakoniec
  • Farbu obrysu obdĺžnika zvolíme ľavým tlačidlom myši
  • Farbu, ktorou je obdĺžnik vyplnený, volíme pravým tlačidlom myši

Teraz už len dokreslíme okná, dvere, príp. anténky (tiež pomocou vyplneného obdĺžnika).