Skicár (MS Paint)

Skicár je program určený na kreslenie, maľovanie a úpravu obrázkov. Skicár je možné použiť ako digitálny náčrtník na jednoduché obrázky a kreatívne projekty alebo na pridávanie textu a prvkov úpravy do iných obrázkov, napríklad z digitálnych fotoaparátov.

Časti programu Skicár

Ak chcete otvoriť program Skicár, kliknite na tlačidlo ŠtartVšetky programy,Príslušenstvo a potom na položku Skicár.

Po spustení programu Skicár sa zobrazí takmer prázdne okno obsahujúce iba niekoľko nástrojov na kreslenie a maľovanie. Nasledujúci obrázok zobrazuje rozličné časti okna programu Skicár:

Okno programu Skicár

Okno programu Skicár

 

Práca s nástrojmi

Panel s nástrojmi programu Skicár obsahuje užitočnú súpravu nástrojov na kreslenie. Tieto nástroje sa dajú použiť na kreslenie voľnou rukou a pridávanie rozličných tvarov do obrázkov.

Kreslenie čiary

Niektoré nástroje, napríklad Ceruzka, Štetec, Čiara a Krivka, umožňujú vytvárať rozličné rovné, zakrivené a zatočené čiary. To, čo naozaj kreslíte, sa určuje pohybom myši pri kreslení. Ak chcete napríklad nakresliť rovnú čiaru, použite nástroj Čiara.

 1. Na paneli s nástrojmi kliknite na nástroj Čiara   .
 2. Na paneli farieb kliknutím vyberte požadovanú farbu.
 3. Čiaru nakreslíte tak, že ukazovateľ posuniete cez oblasť kreslenia.

Kreslenie krivky

Kresba nemusí pozostávať iba z rovných čiar. Použitím nástroja Krivka môžete napríklad nakresliť plynulé krivky. Nástroje Ceruzka a Štetec sa dajú použiť na kresbu náhodných tvarov rôznych foriem.

 1. Na paneli s nástrojmi kliknite na nástroj Ceruzka   .
 2. Na paneli farieb kliknutím vyberte požadovanú farbu.
 3. Čiaru nakreslíte tak, že ukazovateľ posuniete cez oblasť kreslenia.

Tip

Ak chcete nakresliť hrubšiu čiaru, použite nástroj Štetec. Hrúbka štetca sa dá rozlične prispôsobiť.

Kreslenie tvaru

Niektoré nástroje, napríklad Obdĺžnik alebo Elipsa, umožňujú do kresby pridať tvary. Spôsob je rovnaký bez ohľadu na vybratý tvar. Napríklad pomocou nástrojaMnohouholník môžete nakresliť mnohouholník, čiže tvar s ľubovoľným počtom strán.

 1. Na paneli s nástrojmi kliknite na nástroj Mnohouholník   .
 2. V poli Možnosti kliknutím vyberte výplň:

554

 

Možnosti výplne

 • Tvar sa zobrazí ako obrys s priehľadným vnútrom.
 • Obrys s výplňou. Tvar sa vyplní farbou aktuálneho pozadia. (Ak chcete nastaviť farbu pozadia, na paneli farieb kliknite pravým tlačidlo myši na požadovanú farbu.)
 • Plný. Tvar sa vyplní aktuálnou farbou pozadia a nebude mať obrys.
 1. Ak chcete pridať mnohouholník, posuňte ukazovateľ cez oblasť kreslenia a potom kliknutím ukončite prvú stranu.
 2. Posunutím ukazovateľa vytvorte ďalšiu stranu a potom kliknutím stranu ukončite. Tento postup opakujte a doplňte potrebný počet strán.
 3. Ak chcete vytvoriť poslednú stranu a ukončiť kreslenie mnohouholníka, dvakrát kliknite.

Vymazanie časti obrázka

Ak chcete odstrániť chybu alebo zmeniť časť obrázka, použite nástroj Guma. Podľa predvoleného nastavenia Guma zmení všetky vymazané oblasti na bielu, farbu gumy je však možné zmeniť. Ak napríklad nastavíte žltú farbu gumy, vymazané oblasti budú žlté.

 1. Na paneli s nástrojmi kliknite na nástroj Guma   .
 2. Na paneli farieb kliknutím pravého tlačidla myši vyberte požadovanú farbu gumy. Ak chcete gumovať bielou farbou, farbu nie je potrebné nastavovať.
 3. Ukazovateľ posúvajte cez oblasť, ktorú chcete vymazať.

Zmena efektu nástrojov kreslenia

Zmenu spôsobu kreslenia nástroja je možné vykonať v poli Možnosti, ktoré je umiestnené pod panelom s nástrojmi. Je možné nastaviť hrúbku štetca nástroja (ovplyvní sa tým hrúbka kresby na obrazovke) a zobrazenie kresleného tvaru ako obrysu alebo plného tvaru.

Zmena ťahu štetca nástroja Štetec

 1. Na paneli s nástrojmi kliknite na nástroj Štetec    .
 2. V poli Možnosti kliknite na tvar štetca, s ktorým chcete kresliť.
Možnosti štetca

Možnosti štetca

3. Ak chcete kresliť, ukazovateľ posúvajte cez oblasť kreslenia.

Uloženie obrázka

Obrázok pravidelne ukladajte, čím predídete náhodnej strate vykonanej práce. V ponukeSúbor kliknete na položku Uložiť. Uložia sa všetky zmeny vykonané na obrázku od posledného uloženia.

Pri prvom uložení nového obrázka je potrebné zadať názov súboru. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 1. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Uložiť.
 2. V poli Uložiť vo formáte vyberte požadovaný formát súboru.
 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov.

Tu bude odkaz na úlohy a cvičenia z bitmapovej grafiky v programe Skicár