↑ Return to 3D grafika- Corel Draw

Úloha č.:3- Nakreslenie 3D objektu, hrnček

Na začiatku si vyberieme nástroj Bazierov režim  a začneme s vytváraním bodov. V tejto faze stačí vytvárať skutočne čo najjednoduchší tvar. Nesnažte sa výsledný tvar napodobňovať už v prvej fáze kreslenia a nevytvárajte zbytočne veľa bodov, alebo ich potom zmažte. Uľahčí vám to tvarovanie a prechod krivky z bodu bude plynulejší. Pre naše účely stačí nasledujúci tvar:

3d-16

Nástrojom výber  označíme objekt. Zvolíme nástroj Tvar   a začneme vytvárať obrys-  tvar hrnčeka. Klikneme na každý bod objektu, v našom prípade na každý roh, pravým kliknutím tlačítka myši vyvoláme kontextové menu a zvolíme príkaz na Krivky.

3d-17

Po prevedení na krivky sa snažíme vytvarovať obrys hrnčeka. Tvarovanie spočíva v ťahaní priamo krivky alebo tvarovaní cez tiahla kotviacich bodov nástrojom Tvar .

3D-18

Po nakreslení obrysov hrnčeka si vytvoríme ešte uško, ktoré po aplikovaní výplne bude predstavovať vnútornú časť a hrúbku hrnčeka. Pri vytváraní uška I oválu postupujeme rovnako ako pri vytváraní obrysu.

3d-19

Teraz začneme s farbením. Pre farbenie zvolíme nástroj interaktívna výplň . Princíp použitia nástroja je nasledujúci: Označíme objekt , zvolíme nástroj , klikneme na kraj objektu odkiaľ chceme , aby farba prechádzala a pustíme na miesto prechodu druhej farby. Môžeme vytvoriť I prechod viacej farieb a to preťažením farby cez čiaru spojujúcu krajové farby výplne.

3d-20

Vyfarbíme všetky objekty pomocou lineárnej výplne

3d-21

Takto postupujeme i s vnútrom hrnčeka.

3d-22

Pre lepší vzhľad môžeme pridať tieň a pozadie.

3d-23