↑ Return to 3D grafika- Corel Draw

Úloha č.2: Vytvorenie 3D objektu: kocka

Vytiahnite si pomocnú zvislú čiaru (kliknite myšou na ľavé pravítko a potiahnite doprava. Nakreslite štvorec (Rectangle Tool +CTRL).

Zapnite si prichytávanie k pomocným čiaram (Layout Snap To GridLines). Potiahnite štvorec k čiare. Automaticky k nej priskočí.

3d-10

Vyrobte ľavú stenu budúcej kocky. Zapnite si nástroj skosenie (Arrange-Transform-Skewˇ. Zadajte vertikálne skosenie -20 stupňov.

3D-11

Vyrobte druhú stranu kocky. Zapnite si nástroj zrkadlo (Arrange-Transform- Scale and Mirrir). Zapnite horizontálne zrkadlo a zrkadlenie doprava.

3d-12

 

Zapnite si prichytávanie k objektom (Layout- Snap to Objects). Nástrojom tužka (Freehand Tools) nakreslite čiaru, ktorá bude kopírovať hornú hranu ľavého kosoštvorca (stačí zadať a skončiť v blízkosti vrcholov). Označte si nakreslenú čiaru a za súčasného stlačenia Ctrl ju chyťte za ľavý prostredný štvorček a posuňte na druhú stranu pomocnej čiary a stlačte pravé tlačidlo myši. Obe čiary (po jednej) označte a za súčasného držania Ctrl ich potiahnite hore za spodný stredný štvorček.

3d-13

Označte objekt a použite kombinovať (Arrange- Combite). Tým ste vytvorili zo všetkých objektov jednu krivku. Vytvorte si jednotlivé strany kocky. Nakreslite štvorec, vytieňujte ho, umiestnite do neho dostatočne veľké písmeno A, zmeňte jeho farbu. Písmeno v štvorci zarovnajte do stredu (Arrage- Align and Distribute). Podobne vyrobte strany pre písmená B a C. Pre každé písmeno a stenu kocky vytvorte samostatnú skupinu (Group).

3d-14

Označte jednotlivé strany a použitím perspektívy (Effects- Add Perspective) ich natiahnite na príslušné strany kocky. Ak sa vám nepozdáva osvetlenie (pri manipulovaní sa mohlo stať že smer vylievania farby nie je taký ako chcete) môžete ho ešte upraviť. Nezabudnite predtým zrušiť skupinky na jednotlivých stranách.

3d-15