↑ Return to Vektorová grafika

Programy na spracovanie vektorovej grafiky

Najznámejšie a najpoužívanejšie programy na spracovanie vektorovej grafiky sú:

  • Adobe Illustrator:  najpoužívanejší vektorový grafický editor, používaný už nielen profesionálmi ako ,,industriálny štandard,, , ale aj domácimi používateľmi najmä preto, že používateľské rozhranie má odvodené od programu Adobe Photoshop, ktorý sa stal absolútnym štandardom. Okrem práce s vektorovými (2D aj 3D) objektami je tu aj možnosť obmedzene pracovať s bitmapami, zalamovať viacstranový dokument na rozličných formátoch stránky, pripravovať HTML stránky atď. – jeho jediným obmedzením je fantázia obsluhy. Ako natívny formát používa AI, ktorý je ale v s starších verziách v skutočnosti EPS a momentálne vlastne PDF, príponu je možné prepísať a súbor pozrieť v prípade núdze vo voľne stiahnuteľnom Adobe Acrobat Reader.
  • Corel Draw: vhodný pre tvorbu aj náročných predlôh, veľmi silný nástroj, typický pre vektorovú grafiku predstavuje tvorba a úprava čiar prostredníctvom Bezierových kriviek, ďalej zoskupovanie, prekrývanie a kombinovanie objektov, editácia výplní- tvorba farebných prechodov, rastrových výplní, editácia obrysových čiar, tvorba efektných textov, množstvo efektov vrátane 3D efektov. Corel Draw sa využíva najmä pre umeleckú tvorbu: nie je určený pre technické účely. Obrázky ukladá vo formáte .cde. Súčasťou balíka programov Corel je množstvo ďalších programov, umožňujúcich napr. pohodlné prezeranie galérie obrázkov v najrôznejších formátoch, animáciu a vytváranie videosekvencií, ich ouvučenie a množstvo ďalších funkcií. Obsahuje aj možnosť konverzie pixelového obrázku do vektorového tvaru pomocou priloženého programu CorelTrace.
  • Inkspace: najpoužívajejší ,,slobodný softvér,, pre kreslenie vektorovej grafiky.

Obdobný systém práce používajú aj Zoner Callisto či nástroj na kreslenie ibrázkov v MS Worde.

  • AutoCAD:  firmy Autodesk- asi najpoúživanejší predstaviteľ CAD systémov- určený pre tvorbu výkresov strojárskych aj stavbárskych, umožňuje z 2D výkresov vytvárať priestorové objekty buď v tzv. ,,drôtenom režime,,, alebo pomocou tzv. renderingu modelovať povrchy objektov- modelové objekty potom majú vzhľad ako fotografie skutočných predlôh. Veľmi silným nástrojom sú rozsiahle knižnice tisícok hotových súčiastok, ktoré stačí do výkresov vkladať. Knižnice sa predávajú ako samostatné moduly. Pre menej náročných užívateľov vzniklo množstvo jednoduchších variant- Auto Sketch, 3D Štúdoi apod. Tvorba elektrotechnických schém a návrh plošných spojov je doménou programu ORCAD.

Už značne špeciálna oblasť tvorby máp je pokrytá programami Bentley GIS, ArcView, AutoCAD Map…

Pre animácie sa používajú napr. Flash, Corel Movie, 3D Studio MAX, True Space 3D.