Úloha č.8

Zkonštruujte elipsu tak, že zo stredu vidíte ku krajným bodom prostredníctvom voľby R (rotácia). Táto funkcia vytvorí elipsu z rovnakou dĺžkou oboch osí.