Úloha č.7

Pomocou príkazov úsečka, priamka a polygon navrhnite spoj ako na obrázku. Šrouby majú polomer vpísanej kružnice 4 mm.