Úloha č.6

Nakreslite požadovaný útvar za pomoci využitia príkazu obdĺžnik.