Úloha č.5

Nakreslite obdĺžnik zo skosením a zaoblením podľa predlohy.