Úloha č.1

Nakreslite štvorec s osami o strane 100 v počiatku 50,130.

acad1