↑ Return to Praktická časť

Vektorová grafika- AutoCAD

acad1

Úloha č.1

Nakreslite štvorec s osami o strane 100 v počiatku 50,130.

Zobraziť stránku »

acad2

Úloha č.2

Nakreslite trojuholník prechádzajúcimi bodmi (40,50,); (150,140);(200,70). Postup: Príkaz úsečka prvý bod: definujte počiatočný bodúsečky, 40, 50 Enter Určite ďalší bod alebo [späť]: definujte koncový bodúsečky, 150, 140 Enter Určite ďalší bod alebo [späť]: definujte koncový bodúsečky, 200, 70 Enter Zadajte další bod alebo [Uzavri/späť]: uzavriteobrazec ,  Enter

Zobraziť stránku »

Úloha č.3

Nakreslite kružnicu s parametrami.

Zobraziť stránku »

Úloha č.4

Konštrukcia kružnice pomocou dotyčníc

Zobraziť stránku »

Úloha č.5

Nakreslite obdĺžnik zo skosením a zaoblením podľa predlohy.

Zobraziť stránku »

Úloha č.6

Nakreslite požadovaný útvar za pomoci využitia príkazu obdĺžnik.

Zobraziť stránku »

Úloha č.7

Pomocou príkazov úsečka, priamka a polygon navrhnite spoj ako na obrázku. Šrouby majú polomer vpísanej kružnice 4 mm.

Zobraziť stránku »

Úloha č.8

Zkonštruujte elipsu tak, že zo stredu vidíte ku krajným bodom prostredníctvom voľby R (rotácia). Táto funkcia vytvorí elipsu z rovnakou dĺžkou oboch osí.

Zobraziť stránku »