↑ Return to Vektorová grafika

Program AutoCAD

CAD je veľmi rozsiahli pojem. Jeho začiatky siahajú do časov vzniku prvých počítačov. Už vtedy existovala snaha vytvoriť obrazy súčiastok a konštručných uzlov na obrazovke tak, aby sa zjednodušila práca a vznikla možnosť predvolené tvary a nastavenia pracne nemeniť. Pod skratkou CAD (computer aided drafting), čo v preklade znamená kreslenie prostredníctvom počítača rozumieme softvérové produkty. Jedným z nich je AutoCad, ktorý je určený na vytváranie technických výkresov a 3D modelov všetkých profesií. AutoCAD je používaný v architektúre, strojárenstve, elektrotechnike, geodézii a v ďalších odboroch. Formát výkresov AutoCADu DWG je štandardom pri technických výkresoch a umožňuje tak bezproblémovú komunikáciu medzi jednotlivými profesiami. Takmer všetky súčasné CAD aplikácie ponúkajú možnosť exportu a importu výkresov z AutoCADu. V AutoCADe je  ľahké vytvoriť bežný technický výkres, vrátane popisov, kót, šrafovania, tabuliek, rámčekov a podobne. Výkresy v AutoCADe je možné jednoducho tlačiť, vzájomne prepájať a spravovať projekty obsahujúce veľké množstvo výkresov. Okrem rovných technických výkresov umožňuje AutoCAD i vytváranie priestorových modelov a vizualizácií.

Prejsť na úlohy z vektorovej grafiky