Úloha č.2: Doplnenie textu do grafiky

Upravte obrázok automobilu orezaním a doplnením textu podľa predlohy:

 

Obrázok pred úpravou

Obrázok pred úpravou

 

Obrázok po úprave

Obrázok po úprave