Úloha č.3: Orezávanie

Orežte obrázok podľa predlohy a nastavte monochromatické farby

 

Obrázok pred úpravou

Obrázok pred úpravou

 

 

Obrázok po úprave

Obrázok po úprave