Rastrová grafika

Na obrázok sa pozerá ako na sieť (raster) veľmi malých štvorcov- pixelov, uložených v pevných riadkoch a stĺpcoch. Rozmer každého obrázka je pre počítač počet pixelov, bodov na šírku krát počet  pixelov na výšku. Pre každý pixel (štvorček) je nutné okrem polohy (riadok a stĺpec) zakódovať aj farbu.  Tieto obrázky sa v počítači uložené v nasledovných formátoch: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF.

Zväčšený rastrový obrázok

Zväčšený rastrový obrázok

 

Grafické formáty

  • BMP:(BitMaP) je grafický formát navrhnutý firmou Microsoft ako základný rastrový obrázkový formát pre svoje operačné systémy Microsoft Windows. Z technologického hľadiska je formát zložitý na spracovanie a ponúka minimum užitočných vlastností. Používa veľmi jednoduchú a neúčinnú kompresiu, to znamená že v počítači zaberá veľa miesta. Jeho výhodou zas je že  pri uložení je identický s predlohou.
  • GIF:(Graphic Interchange Format). používa bezstratovú kompresiu. Zaberá málo miesta na disku. GIF tiež umožňuje jednoduché animácie.  Nevýhodou GIF je obmedzenie maximálneho počtu farieb, ktoré je 256 farieb.  Toto obmedzenie nemá formát PNG, ktorý sa hodí k rovnakým účelom ako GIF a ponúka dokonca lepšiu kompresiu. Formát PNG však neumožňuje animácie.
  • JPG:  (JPEG, Joint Photographic Experts Group) je štandardná metóda stratovej kompresie používanej pre ukladanie počítačových obrázkov vo fotorealistickej kvalite. JPEG bol vytvorený tak, aby sa strácali iba informácie, ktoré môže ľudsjé oko len veľmi ťažko rozlíšiť. Je to najčastejší formát používaný pre prenášanie a ukladanie obrázkov na webe.

Kódovanie farieb v rastrovej grafike

Čiernobiely obraz

Ak je obrázok monochromatický (čierna a biela farba), kódovanie je jednoduché (1- rozsvieti biely bod, 0- nerozsvieti bod (ostane čierny)).

Farebný obraz

Pri farebnom kódovaní obrazu všetky farebné modely (napr. RGB, CMYK) kódujú farbu troma nezávislými hodnotami.

Aby obrázky v počítači zaberali čo najmenej miesta využíva sa kompresia (ako už bolo spomínané pri grafických formátoch). Kompresia môže byť:

  • bezstratová
  • stratová

Princíp bezstratovej kompresie spočíva v tom, že ak sa pixel s rovnakou farbou vyskytuje viackrát za sebou, do pamäte neukladáme jednotlivé pixeli, ale uložíme koľkokrát sa pixel danej farby vyskytol. Napríklad (zjednodušene) 8 krát červená, 3 krát modrá atď.

Stratová kompresia  je založená na vynechaní niektorých málo viditeľných detailoch obrazu. V praxi to znamená, že ak je niekde napríklad jedna svetložltá bodka uprostred veľkého bieleho poľa, jednoducho sa vymaže. Ďalej, ak je niekde tenká čiara medzi dvoma plochami, tak sa farba tejto čiary upraví tak, aby sa jej farba dala vypočítať zložením farieb plôch, ktoré obklopuje.

Farebné modely

Farebný model RGB

Farebný model RGB je najčastejšie využívané kódovanie farby bodu obrázka. Praxou sa zistilo, že takmer všetky farby sa dajú vytvoriť zmiešaním troch nezávislých farieb. Najvýhodnejšie pre výrobu farieb je použitie červenej RED, zelenej GREEN a modren BLUE.

Farebný model RGB

Farebný model RGB

 

Farebný model CMY

Tu sa používajú farby: azúrová CYAN, purpurová MAGENTA a žltá YELLOW.

farebný model CMY

farebný model CMY

 

Programy na spracovanie bitmapovej grafiky

Medzi najznámejšie a najpoužívanejšie Rastrové (bitmapové) programy na spracovanie grafiky patria hlavne: Skicár:  príslušenstvo OS Windows. Umožňuje tvorbu a spracovanie jednoduchších obrázkov, dokáže pracovať s formátmi.bmp a.pcx. Microsoft Photo Editor:  je príslušenstvom MS Office, vyspelejší ako Skicár, umožňuje kreslenie obrázkov a jednoduchšiu úpravu bitmapových obrázkov (fotografií), pre náročnejšie úlohy je nevhodný. Corel Photo Paint: pre náročnú prácu, …

Zobraziť stránku »