Úloha č.2: Jas, kontrast, stredné tóny, sýtosť.

Upravte jas, kontrast, stredné tóny a farbu: intenzitu, sýtosť, tak aby mal obrázok živšie farby a pôsobil lepším dojmom.

Obrázok pred úpravou

Obrázok pred úpravou

Obrázok po úprave

Obrázok po úprave