Úloha č.1: Konverzia farebného obrázka do monochromatického

Prekonvertujte farebný obrázok na monochromatický a zvýraznite čiernu a bielu farbu, tak ako to vidíte na vzorovom obrázku.

Obrázok pred úpravou

Obrázok pred úpravou

Obrázok po úprave

Obrázok po úprave