MS Office Picture Manager

Microsoft Picture Manager je veľmi vhodným nástrojom na správu, zdieľanie a úpravu obrázkov. Obsahuje základné nástroje na úpravu obrázka ako sú:

 • Orezanie
 • Rozbalenie
 • Kopírovanie
 • Prilepenie

Pomocou  nástrojov tohoto program môžeme po úprave nastavení zmeniť vzhľad obrázkov:

 • Jas a contrast
 • Farbu
 • Orezanie
 • Otočenie a prevrátenie
 • Odstránenie červených očí
 • Zmena veľkosti
 • Kompresia obrázka

Zoznámenie sa s prostredím programu Microsoft Picture Manager

Nový obrázok

tu bude prepojenie na príklady