↑ Return to Teoretická časť

Počítačová grafika (teoretický úvod)

Podľa spôsobu vzniku a záznamu grafickej informácie , t.j. ako sa nám obrázok uchováva v počítači, mobile a pod. poznáme rastrovú  a  vektorovú grafiku  a rozdeľujeme grafické editory (to sú programy, ktoré z grafikou pracujú) narastrové (bitmapové) a vektorové  (objektové).

raster

Rastrová grafika

Na obrázok sa pozerá ako na sieť (raster) veľmi malých štvorcov- pixelov, uložených v pevných riadkoch a stĺpcoch. Rozmer každého obrázka je pre počítač počet pixelov, bodov na šírku krát počet  pixelov na výšku. Pre každý pixel (štvorček) je nutné okrem polohy (riadok a stĺpec) zakódovať aj farbu.  Tieto obrázky sa v počítači uložené v …

Zobraziť stránku »

Program AutoCAD na spracovanie vektorovej grafiky

Vektorová grafika

Na obrázok sa pozerá ako na zoskupenie objektov alebo ich častí, ktoré sa dajú popísať pomocou matematických vzorcov a funkcií. Tieto objekty majú svoje vlastnosti napr. – polohu obrázku, veľkosť, farbu, priehľadnosť povrchu, lesklosť povrchu a pod. Tieto vlastnosti sú vstupnými parametrami (vektormi) matematických vzorcov a funkcií, pomocou ktorých sa objekty opíšu (vykreslia). Vstupné rozlíšenie …

Zobraziť stránku »

1024px-Utah_teapot_simple_2

3D grafika

Počítačová 3D grafika je v informatike označenie pre špeciálnu oblasť počítačovej grafiky, ktorá pracuje s trojrozmernými objektmi. Prevod 3D objektov do 2D zobrazenia sa nazýva renderovanie. Najznámejším využitím počítačovej 3D grafiky je vytváranie animácií (pre tvorbu filmov alebo počítačových hier), avšak 3D grafika je využívaná i vo vede a priemysle (napr. pre počítačové simulácie alebo …

Zobraziť stránku »